2021. 01. 22.  
LIST  MODIFY  DELETE  WRITE  REPLY 
   제목: <베네스트> 1분기 후원내역
글쓴이: benest  날짜: 2017.08.24 10:31   조회: 10207
<2017년 1분기 후원내역>
* 수입내역
- 지정후원금 : 2,690,000원 
- 비지정후원금 : 1,943,588원
- 예금이자 : 710원

* 지출내역
- 운영비(공공요금 외) : 845,145원

* 후원자
  박○희,최○수,윤○화,정○영,박○란,이○선,강○묵,이○자,이○우,정○정
  박○숙,강○구,민○희,성○용,윤○정,김○희,임○빈,양○학,박○자,최○지
  박○성,신○희,이○곤,유○미,구○석,김○연,권○정,이○숙,유○호,박○은
  최○선,노○미,김○완,손○은,박○환,김○헌,이○,윤○형,신○희,김○은
  임○정,정○나,김○성,임○진,우○,김○회,김○은,유○자,김○주,김○진
  김○황,차○호,박○섭,문○아,오○석,조○로,권○영,김○혜,황○선,김○준
  이○은,이○정,도○늘,중소기업은행

♥ 베네스트를 후원해 주시는 모든 분들께 감사드립니다.
LIST  MODIFY  DELETE  WRITE  REPLY 

전체글 목록
337   [대구위니스] 2018년 3월 대구위니스 후원내역   benest2018.04.033736
336   [대구위니스]2018년 2월 대구위니스 후원내역  benest2018.03.083254
335   [대구위니스]2018년 1월 후원금 내역  benest2018.02.073532
334   [비콘] 12월 후원내역  benest2018.01.116340
333   [대구위니스]2017년 12월 후원내역  benest2018.01.033406
332   [비콘] 11월 후원내역  benest2017.12.046869
331   [비콘] 10월 후원내역  benest2017.11.097994
330   [B.M센터] 2017년 10월 후원내역   benest2017.11.076593
329   [비콘] 2017년 9월 후원내역  benest2017.10.208556
328   [비콘] 7월, 8월 후원내역  benest2017.09.1410137
327   [법인 후원팀] 2017년 상반기 법인 전체 후원금 내역   benest2017.09.079709
326   <베네스트> 2분기 후원내역  benest2017.08.2410125
325   <베네스트> 1분기 후원내역  benest2017.08.2410207
324   [수성베네스트] 6월 후원내역  benest2017.07.1012332
323   [비콘] 5월, 6월 후원내역   benest2017.07.0914087
322   [B.M센터] 2017년 6월 후원내역   benest2017.07.0312634
321   [B.M센터] 2017년 5월 후원내역  benest2017.06.0712820
320   [B.M센터] 2017년 4월 후원내역   benest2017.05.0415235
319   [비콘] 4월 후원 내역   benest2017.05.0118558
318   [비콘] 2017년 3월 후원내역  benest2017.04.1719998
317   [B.M센터] 2017년 3월 후원내역  benest2017.04.1015935
316   [B.M센터] 2017년 2월 후원내역   benest2017.03.2115069
315   [비콘] 2017년 2월 후원내역  benest2017.03.0820325
314   [B.M센터] 2017년 1월 후원내역   benest2017.02.1417870
313   [B.M센터] 2016년 12월 후원내역   benest2017.01.0318608
RELOAD WRITE
1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]


 
오늘 4
어제 78
전체 460202