2021. 01. 22.  
LIST  MODIFY  DELETE  WRITE  REPLY 
   제목: [비콘] 2017년 9월 후원내역
글쓴이: benest  날짜: 2017.10.20 14:23   조회: 8557
 

♠ 9월 후원금 수익 총 931,600


* 지정후원금 : 596,600

배O혜, 혜피빈, 박O현, 김O대, 전O복, 조O순, 이O경, 전O지, 이O수, 부O희, 김O조, 김O모, 이O하, 박O희, 김O현, 박O란, 최O영, 이O희, 해O, 이O선, 심O대, 조O민, 최O근, 김O곤, 이O화, 김O기, 박O희, 최O주, 김O현, 정O재, 박O혜, 김O환, 김O숙, 유O석, 오O연, 김O희, 이O도, 이O호, 김O아, 박O순, 최O주, 박O수, 김O희, 김O진, 김O현, 김O현,


* 비지정후원금 : 335,000원
조O규, 이O호, 구O, 신O희, 김O언, 김O욱, 유O석, 유O호, 임O은, 도O늘, 도O자, 오O석, 임O환, 박O주, 정O철, 윤O름

* 후원금 사용: 51,425
 -CMS사용료/수수료
 

LIST  MODIFY  DELETE  WRITE  REPLY 

전체글 목록
337   [대구위니스] 2018년 3월 대구위니스 후원내역   benest2018.04.033736
336   [대구위니스]2018년 2월 대구위니스 후원내역  benest2018.03.083254
335   [대구위니스]2018년 1월 후원금 내역  benest2018.02.073532
334   [비콘] 12월 후원내역  benest2018.01.116340
333   [대구위니스]2017년 12월 후원내역  benest2018.01.033406
332   [비콘] 11월 후원내역  benest2017.12.046869
331   [비콘] 10월 후원내역  benest2017.11.097994
330   [B.M센터] 2017년 10월 후원내역   benest2017.11.076593
329   [비콘] 2017년 9월 후원내역  benest2017.10.208557
328   [비콘] 7월, 8월 후원내역  benest2017.09.1410137
327   [법인 후원팀] 2017년 상반기 법인 전체 후원금 내역   benest2017.09.079709
326   <베네스트> 2분기 후원내역  benest2017.08.2410125
325   <베네스트> 1분기 후원내역  benest2017.08.2410207
324   [수성베네스트] 6월 후원내역  benest2017.07.1012332
323   [비콘] 5월, 6월 후원내역   benest2017.07.0914087
322   [B.M센터] 2017년 6월 후원내역   benest2017.07.0312634
321   [B.M센터] 2017년 5월 후원내역  benest2017.06.0712820
320   [B.M센터] 2017년 4월 후원내역   benest2017.05.0415235
319   [비콘] 4월 후원 내역   benest2017.05.0118558
318   [비콘] 2017년 3월 후원내역  benest2017.04.1719998
317   [B.M센터] 2017년 3월 후원내역  benest2017.04.1015935
316   [B.M센터] 2017년 2월 후원내역   benest2017.03.2115069
315   [비콘] 2017년 2월 후원내역  benest2017.03.0820325
314   [B.M센터] 2017년 1월 후원내역   benest2017.02.1417870
313   [B.M센터] 2016년 12월 후원내역   benest2017.01.0318608
RELOAD WRITE
1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]


 
오늘 4
어제 78
전체 460202