2021. 01. 28.  
LIST  MODIFY  DELETE  WRITE  REPLY 
   제목: [대구위니스]2018년 1월 후원금 내역
글쓴이: benest  날짜: 2018.02.07 14:52   조회: 3548
 

<2018년 1월 대구위니스 후원내역>

- 총 계 : 903,400원

- 지정후원 : 883,400원

 - 비지정후원 : 20,000원

 

- 지정후원자 36명

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,선, 해피빈 

  

- 비지정후원자 1명

    

후원금 지출 : 939,700원

- 기타운영비 : 800,000원

- 수용비 및 수수료 :500원

- 사회심리재활사업비 : 21,000원

- 여비 : 118,200원

LIST  MODIFY  DELETE  WRITE  REPLY 

전체글 목록
337   [대구위니스] 2018년 3월 대구위니스 후원내역   benest2018.04.033752
336   [대구위니스]2018년 2월 대구위니스 후원내역  benest2018.03.083268
335   [대구위니스]2018년 1월 후원금 내역  benest2018.02.073548
334   [비콘] 12월 후원내역  benest2018.01.116356
333   [대구위니스]2017년 12월 후원내역  benest2018.01.033421
332   [비콘] 11월 후원내역  benest2017.12.046884
331   [비콘] 10월 후원내역  benest2017.11.098008
330   [B.M센터] 2017년 10월 후원내역   benest2017.11.076606
329   [비콘] 2017년 9월 후원내역  benest2017.10.208571
328   [비콘] 7월, 8월 후원내역  benest2017.09.1410153
327   [법인 후원팀] 2017년 상반기 법인 전체 후원금 내역   benest2017.09.079726
326   <베네스트> 2분기 후원내역  benest2017.08.2410141
325   <베네스트> 1분기 후원내역  benest2017.08.2410223
324   [수성베네스트] 6월 후원내역  benest2017.07.1012351
323   [비콘] 5월, 6월 후원내역   benest2017.07.0914105
322   [B.M센터] 2017년 6월 후원내역   benest2017.07.0312652
321   [B.M센터] 2017년 5월 후원내역  benest2017.06.0712836
320   [B.M센터] 2017년 4월 후원내역   benest2017.05.0415250
319   [비콘] 4월 후원 내역   benest2017.05.0118574
318   [비콘] 2017년 3월 후원내역  benest2017.04.1720014
317   [B.M센터] 2017년 3월 후원내역  benest2017.04.1015953
316   [B.M센터] 2017년 2월 후원내역   benest2017.03.2115085
315   [비콘] 2017년 2월 후원내역  benest2017.03.0820343
314   [B.M센터] 2017년 1월 후원내역   benest2017.02.1417886
313   [B.M센터] 2016년 12월 후원내역   benest2017.01.0318629
RELOAD WRITE
1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]


 
오늘 192
어제 261
전체 461184