2021. 01. 22.  
LIST  MODIFY  DELETE  WRITE  REPLY 
   제목: [대구위니스] 2018년 3월 대구위니스 후원내역
글쓴이: benest  날짜: 2018.04.03 11:28   조회: 3736
 

<2018년 3월 대구위니스 후원내역>

- 총 계 : 6,104,400원

- 지정후원 : 6,084,400원

 - 비지정후원 : 20,000원

 

- 지정후원자 46명

,,,,,,,,,,,,,,서승,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,최영,,,해피빈

  

- 비지정후원자 1명

    

후원금 지출 : 917,880원

- 기타운영비 : 800,000원

- 수용비 및 수수료 :500원

- 사회심리재활사업비 : 117,380원

LIST  MODIFY  DELETE  WRITE  REPLY 

전체글 목록
337   [대구위니스] 2018년 3월 대구위니스 후원내역   benest2018.04.033736
336   [대구위니스]2018년 2월 대구위니스 후원내역  benest2018.03.083253
335   [대구위니스]2018년 1월 후원금 내역  benest2018.02.073532
334   [비콘] 12월 후원내역  benest2018.01.116340
333   [대구위니스]2017년 12월 후원내역  benest2018.01.033405
332   [비콘] 11월 후원내역  benest2017.12.046869
331   [비콘] 10월 후원내역  benest2017.11.097993
330   [B.M센터] 2017년 10월 후원내역   benest2017.11.076593
329   [비콘] 2017년 9월 후원내역  benest2017.10.208556
328   [비콘] 7월, 8월 후원내역  benest2017.09.1410137
327   [법인 후원팀] 2017년 상반기 법인 전체 후원금 내역   benest2017.09.079709
326   <베네스트> 2분기 후원내역  benest2017.08.2410124
325   <베네스트> 1분기 후원내역  benest2017.08.2410206
324   [수성베네스트] 6월 후원내역  benest2017.07.1012332
323   [비콘] 5월, 6월 후원내역   benest2017.07.0914086
322   [B.M센터] 2017년 6월 후원내역   benest2017.07.0312633
321   [B.M센터] 2017년 5월 후원내역  benest2017.06.0712820
320   [B.M센터] 2017년 4월 후원내역   benest2017.05.0415234
319   [비콘] 4월 후원 내역   benest2017.05.0118558
318   [비콘] 2017년 3월 후원내역  benest2017.04.1719997
317   [B.M센터] 2017년 3월 후원내역  benest2017.04.1015935
316   [B.M센터] 2017년 2월 후원내역   benest2017.03.2115069
315   [비콘] 2017년 2월 후원내역  benest2017.03.0820324
314   [B.M센터] 2017년 1월 후원내역   benest2017.02.1417869
313   [B.M센터] 2016년 12월 후원내역   benest2017.01.0318608
RELOAD WRITE
1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]


 
오늘 4
어제 78
전체 460202