2018. 02. 23.  
LIST  MODIFY  DELETE  WRITE  REPLY 
   제목: [대구위니스]2018년 1월 후원금 내역
글쓴이: benest  날짜: 2018.02.07 14:52   조회: 370
 

<2018년 1월 대구위니스 후원내역>

- 총 계 : 903,400원

- 지정후원 : 883,400원

 - 비지정후원 : 20,000원

 

- 지정후원자 36명

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,선, 해피빈 

  

- 비지정후원자 1명

    

후원금 지출 : 939,700원

- 기타운영비 : 800,000원

- 수용비 및 수수료 :500원

- 사회심리재활사업비 : 21,000원

- 여비 : 118,200원

LIST  MODIFY  DELETE  WRITE  REPLY 

전체글 목록
221   [비콘] 2018년 1월 비콘 후원내역  비콘2018.02.08660
220   [대구위니스]2018년 1월 후원금 내역  benest2018.02.07370
219   [B.M센터] 2018년 1월 후원내역   베네스트마..2018.02.07563
218   [수성베네스트] 2018년 1월 후원내역입니다.  수성베네스..2018.02.05653
217   [비콘] 12월 후원내역  benest2018.01.111324
216   [수성베네스트]12월 후원내역  수성베네스..2018.01.08728
215   [B.M센터] 2017년 12월 후원내역  베네스트마..2018.01.081051
214   [대구위니스]2017년 12월 후원내역  benest2018.01.03840
213   [수성베네스트]11월 후원내역  수성베네스..2017.12.16969
212   [대구위니스]2017년11월 후원내역  대구위니스2017.12.051354
211   [비콘] 11월 후원내역  benest2017.12.041855
210   [B.M센터] 2017년 11월 후원내역  베네스트마..2017.12.011328
209   [수성베네스트]10월 후원 내역입니다.  수성베네스..2017.11.131084
208   [비콘] 10월 후원내역  benest2017.11.091880
207   [B.M센터] 2017년 10월 후원내역   benest2017.11.071299
206   [대구위니스] 2017년 10월 대구위니스 후원내역  대구위니스2017.11.031506
205   [비콘] 2017년 9월 후원내역  benest2017.10.201754
204   [B.M센터] 2017년 9월 후원내역   베네스트마..2017.10.111616
203   [수성베네스트]2017년 9월 후원내역입니다.  수성베네스..2017.10.111227
202   [대구위니스]2017년9월 후원내역  대구위니스2017.10.101569
201   [비콘] 7월, 8월 후원내역  benest2017.09.142175
200   [대구위니스] 2017년8월 후원내역  대구위니스2017.09.111896
199   [B.M센터] 2017년 8월 후원내역   베네스트마..2017.09.091959
198   [수성베네스트] 8월 후원내역입니다.  수성베네스..2017.09.082143
197   [법인 후원팀] 2017년 상반기 법인 전체 후원금 내역   benest2017.09.072326
RELOAD WRITE
1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]


 
오늘 189
어제 492
전체 327252